Chronisch dagelijkse hoofdpijn

Bij chronisch dagelijkse hoofdpijn komt een bepaalde vorm van hoofdpijn elke dag terug.

Hoofdpijn die u vrijwel elke dag heeft

IQ_08038927.jpgChronisch dagelijkse hoofdpijn is niet een op zichzelf staande vorm van hoofdpijn. Het is een verzameling van verschillende vormen met een gemeenschappelijke kenmerk: de hoofdpijn treedt (vrijwel) dagelijks op. Zo kan spierspanningshoofdpijn dagelijks optreden en wordt dan gerekend tot de chronisch dagelijkse hoofdpijn.

Medicatieafhankelijke hoofdpijn

In meer dan de helft van de gevallen gaat het bij chronisch dagelijkse hoofdpijn om medicatieafhankelijke hoofdpijn. Dit betekent dat uw oorspronkelijke hoofdpijn, bijvoorbeeld migraine, door het gebruik van medicijnen een ander patroon heeft gekregen. Terwijl u vroeger zo nu en dan een aanval had, is de hoofdpijn van lieverlee een dagelijkse, zeurende pijn geworden, die golfsgewijs erger kan worden. Uw medicijnen helpen nog wel, maar nemen de hoofdpijn niet meer helemaal weg.