Hoofdpijn als bijwerking

U kunt ook hoofdpijn hebben die optreedt als bijwerking van een medicijn.

Hoofdpijn kan een bijwerking zijn

IQ_06033837.jpgSoms is hoofdpijn een bijwerking van een medicijn, dat u voor een andere aandoening gebruikt. Er zijn heel veel medicijnen die hoofdpijn als bijwerking kunnen hebben. De bijwerkingen worden op de bijsluiter van het medicijn genoemd.

Maar: als hoofdpijn op de bijsluiter voorkomt, hoeft dat nog niet te zeggen dat uw hoofdpijn door dat medicijn wordt veroorzaakt. Niet iedereen die deze medicijnen gebruikt krijgt namelijk alle bijwerkingen die de bijsluiter noemt. Of dit gebeurt hangt onder meer af van de hoeveelheid die u gebruikt (de dosis). Bovendien is niet iedereen even gevoelig voor deze bijwerking.

Wel geldt dat mensen die geregeld hoofdpijn hebben, gevoeliger zijn voor deze bijwerking dan anderen. Ook kunnen deze medicijnen bij mensen die al hoofdpijn hebben, bijvoorbeeld spierspanningshoofdpijn of migraine, deze hoofdpijn verergeren. Hoofdpijn als bijwerking komt vaker voor bij oudere dan bij jongere mensen, omdat oudere mensen meestal meer medicijnen gebruiken.

Als u denkt dat andere medicijnen een rol spelen bij uw hoofdpijn, overleg dan met uw arts of apotheker, zodat zij dit kunnen uitzoeken. Stop nooit zomaar op eigen houtje met een medicijn!

Om welke medicijnen gaat het?

Hierboven werd al geschreven dat heel veel medicijnen hoofdpijn als bijwerking kunnen hebben. Hieronder worden enkele medicijnen genoemd waarvan bekend is dat zij vaak hoofdpijn veroorzaken.

medicijn(groep)

wordt onder meer gebruikt bij

dipyridamol (Persantin)

beroerte, TIA

bromocriptine en andere dopaminerge stoffen

ziekte van Parkinson

calciumantagonisten

hoge bloeddruk, angina pectoris (pijn op de borst)

griseofulvine

antibioticum

hormonen

anticonceptiepil, gebruik tijdens de overgang

indometacine

reumatische aandoeningen

mefloquine

malaria

nitraten, vasodilatantia

angina pectoris (pijn op de borst), na een hartaanval, andere hartproblemen

Behandeling

Als eenmaal is vastgesteld dat het medicijn de hoofdpijn inderdaad veroorzaakt, kan er naar een oplossing worden gezocht. In veel gevallen kan een kleinere hoeveelheid van het medicijn worden gebruikt, zodat de bijwerkingen verdwijnen of minder sterk worden: ook de hoofdpijn. Een nadeel is dat u meer last kunt krijgen van de aandoening waarvoor u het medicijn gebruikt.

Als u te veel klachten krijgt, kan vaak - niet altijd - een ander medicijn tegen die aandoening worden voorgeschreven. De kans bestaat dat u dan geen last meer heeft van de hoofdpijn, maar het nieuwe middel kan natuurlijk wel andere bijwerkingen hebben. Overleg dit altijd met uw arts.