De zakelijke kant

Teksten

Ziektekosten

Een chronische ziekte brengt veel kosten met zich mee. Deze worden vaak (deels) vergoed. Lees verder: Ziektekosten

Samenwerken met hulpverleners

Een goede samenwerking tussen patiënt en hulpverlener is belangrijk. Deze samenwerking wordt gedeeltelijk geregeld door de rechten en plichten van de patiënt. In dit hoofdstuk vindt u informatie over deze rechten (onder meer het toestemmingsvereiste, het informatierecht en het inzagerecht in uw medische gegevens) en plichten (onder meer het volledig informeren van de behandelaar, het meewerken aan een behandeling, en het betalen van de behandelaar). Lees verder: Samenwerken met hulpverleners