Algemene informatie

Bij arbeidsongeschiktheid is een bedrijfsarts de aangewezen persoon om advies te geven aan u en uw werkgever.

Wat is een bedrijfsarts?

Bedrijfsarts_algemene_info_IQimages-0169806872.jpgDe bedrijfsarts is gespecialiseerd in gezondheidsproblemen die invloed kunnen hebben op de werkzaamheden van werknemers. U kunt hem of haar zien als een soort arts voor de werksituatie. Klachten kunnen door of op het werk zijn ontstaan of erdoor in stand worden gehouden. Ook als het ontstaan van uw klachten niets met uw werk te maken heeft, kunnen ze wel gevolgen hebben voor uw werk. In al deze gevallen kan de bedrijfsarts worden ingeschakeld. De hoofdtaak is om u en uw werkgever advies te geven over de beste manier om u weer aan het werk te helpen.

Waar werkt een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts werkt meestal bij een arbodienst, maar kan ook werkzaam zijn bij een verzekeringsmaatschappij of als zelfstandig bedrijfsarts.

De diensten van een bedrijfsarts worden betaald door de werkgever. Van de bedrijfsarts wordt verwacht dat deze zich onafhankelijk opstelt. Als arts heeft hij of zij een beroepsgeheim. De bedrijfsarts mag dus alleen met uw toestemming informatie uitwisselen met andere hulpverleners. Hij of zij mag uw werkgever alleen informatie geven die direct te maken heeft met werkhervatting of ter voorkoming van langer durend verzuim. Het beroepsgeheim betreft dus niet alleen medische informatie.

De arbodienst

De meeste werkgevers huren een arbodienst in voor het regelen van een aantal zaken rond ziekte en arbeidsongeschiktheid, zoals de verzuimbegeleiding door een bedrijfsarts. U kunt – met toestemming van uw werkgever – zelf een afspraak met de bedrijfsarts maken.

Er werken meestal verschillende deskundigen bij de arbodienst: arbo-verpleegkundigen, verzuimmanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en bedrijfsartsen. Zij adviseren u én uw werkgever.