Zwangerschap, kraambed en ouderschap

Gezondheid_en_Werk_Zwangerschapsverlof_ZwangerschapVeel werkende vrouwen hebben een kinderwens. Om te zorgen dat zwangerschap, bevalling en de eerste periode met een nieuw kind gecombineerd kunnen worden met een baan, heeft de overheid enkele regelingen opgesteld.

Overzicht

  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof. De mogelijkheid voor de (aanstaande) moeder om vrij te nemen in de periode rond de bevalling.
  • Kraamverlof. De mogelijkheid voor de partner om na de bevalling enkele dagen vrij te nemen. Om bij de bevalling te kunnen zijn kan de partner gebruik maken van het calamiteitenverlof.
  • Ouderschapsverlof. De mogelijkheid voor beide ouders om in de periode tot het kind acht jaar is minder te werken, zodat er meer tijd aan de zorg voor het kind kan worden besteed.
  • Adoptieverlof, pleegzorgverlof. De mogelijkheid voor mensen om vrij te nemen in de periode dat ze een adoptie- of pleegkind opnemen.

In de 5minuteninfo vindt u over al deze regelingen meer informatie.

Niet alleen formele regels
De formele verlofregeling zijn gemaakt door de overheid. In de praktijk komt een verlof neer op een samenwerking tussen werkgever en werknemer. De precieze invulling ervan hangt immers af van werk, uw persoonlijke omstandigheden, de gewenste duur van het verlof enzovoort.

Bij een verlof hoort dus ook dat u goede afspraken maakt met uw leidinggevende over uw werkzaamheden tijdens uw afwezigheid. Ook daarover vindt u informatie in de 5minuteninfo.